El cens d’animals domèstics és una eina per la qual es controla la població d’animals domèstics de companyia del municipi de Terrassa (gossos, gats i fures).

Això permet programar i efectuar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionada amb la tinença d’animals domèstics.

 

Tràmits relacionats:

 

Altres tràmits: