En aquest enllaç podreu trobar la normativa de Salut Pública i Sanitat, entre la qual torbareu la normativa aplicable als animals domèstics de companyia.