La presència de gats al carrer és força habitual en molts municipis, sovint són gats domèstics abandonats. Quan la població de gats de carrer augmenta exageradament es poden produir molèsties per brutícia, sorolls, baralles entre ells, etc. Per tal de minimitzar aquestes situacions, a moltes ciutats es porten a terme programes de control de gats de carrer.

Com es fa el control de gats de carrer?

A Terrassa s’ha establert conjuntament amb la Diputació de Barcelona i la col•laboració de l’entitat Progat Terrassa, un Programa de Control de Colònies de gats en àmbits urbans, basat en el mètode CER:

  • Captura dels gats
  • Esterilització i control sanitari
  • Retorn a la mateixa localització

Un cop capturats, els gats són sotmesos a una revisió veterinària, si estan sans, se’ls esterilitza per evitar que es reprodueixin, i se’ls hi practica un petit tall a l’orella per identificar-los. Desprès de la recuperació, se’ls retorna al mateix lloc on van ser capturats.

Com col•laboren les persones voluntàries?

Les persones voluntàries de l’entitat Progat fan el seguiment de les colònies i es comprometen a donar menjar sec (pinso) i aigua, i a mantenir netes les àrees utilitzades pels gats. Aquestes persones, disposen d’un carnet que les acredita com a col•laboradores del programa i de l’entitat.

Beneficis

Aquest conjunt d’actuacions ens garantiran dues coses, per una banda que els animals que formen les colònies controlades siguin animals sans i per tant no representin cap risc sanitari, i per l’altra, pel fet d’ estar esterilitzats, la colònia no s’incrementi i els animals estiguin més tranquils i silenciosos.

S’ha comprovat que aquest sistema de control de gats de carrer, és una opció ètica, i que al mateix temps permet assolir una situació d’equilibri i afavorir la convivència entre els gats i les persones.

Per més informació:

Què podem fer com a ciutadans?

  • És important no alimentar colònies de gats sense l’autorització de l’Ajuntament.
  • Les persones propietàries d’un gat cal que l’identifiquin amb un xip i una xapa, i que l’inscriguin en el cens municipal.
  • Pensa en l’esterilització.
  • No l’abandonis, un gat domèstic no sobreviu en una colònia de carrer.