• Recuperacions: Gestions destinades a retornar els animals perduts al seu propietari.
  • Adopcions: Els animals es lliuren esterilitzats, amb microxip , desparasitats i vacunats.
  • Programes d’acollida temporal d’animals: Possibilitat d’acollir durant uns dies un animal del centre que necessita una atenció especial.
  • Control de colònies de gats de carrer: Esterilització al centre dels gats de carrer. Un equip de voluntariat en fa el control i el seguiment. www.progatterrassa.org
  • Campanyes de conscienciació sobre tinença responsable
  • Participació en actes i festes: Es fan jocs infantils i activitats per promoure les adopcions i per informar sobre la tinença responsable.
  • Programa educatiu per a escoles sobre tinença responsable: Visites al centre.
  • Programa de voluntariat: Disposem d’un grup de voluntaris que col·laboren en tasques de passeig dels animals i participen activament en actes i campanyes.
  • Programa social amb el Dept. de Justícia: Execució de penes i mesures penals alternatives per dur a terme el Programa de prestacions en benefici de la comunitat. Persones que tenen imposada alguna mesura penal fan tasques de passeig i atenció als animals del centre.
  • Programa terapèutic amb entitats destinades a l’assistència de persones amb discapacitats: Persones amb algun tipus de discapacitat assisteixen amb un monitor al centre i fan activitats amb els animals, com ara exercicis, passejades, jocs, etc.